Put života
Lina Virant-Crnčić

tempera na papiru; 35,7x18 cm
Inv. broj 1026
Studija za simbolističku kompoziciju na način i u duhu čikoševog atelijera s početka 20. stoljeća: koloristički razvedena skupina nasuprot koje stoji taman i osamljen lik.

Ukupno djela: 13