Jabuke
Dora Car

ulje na platnu; 50x35 cm
Inv. broj 299
Mrtva priroda s ornamentalnim motivom obilježena je utjecajem ranog Roberta Auera i Otona Ivekovića, njihovim zauzimanjem za folklorne sastavnice u suodnosu slikanih predmeta i njihove pozadine.

Ukupno djela: 13