Schönbrunn - Palmenhaus
Zdenka Pexidr - Srića
1920. g.

akvarel na papiru; 37,8x28,1 cm
Inv. broj 586
Nakon studija u Munchenu, autorica predstavlja zrelost sintetičke forme i preglednost viđenja primjerena akvarelu.

Ukupno djela: 13