Masline
Klema Švarc - Požgaj
1948. g.

ulje na drvu; 42,7x35,9 cm
Inv. broj 641
Ekspresionistički pristup primorskom krajoliku s tamnim i izvijenim oblicima dviju grana masline u prvom planu.

Ukupno djela: 13