Zenaida Bandur - Ercegović
16.06.1855. g., Ston
2.07.1946. g., Zagreb


Obrazovanje:

U Splitu kod Emanuela Vidovića i V.Meneghella Dinčića. U Dubrovniku kod Koste Strajnića.
BIOGRAFIJA: Ercegovići su bili ugledna obitelj u Dubrovniku. Do 1945. bili su vlasnici dijela Kneževa dvora. Zenaida se udala 1915. godine za veleposjednika i kućevlasnika Tonka Bandura. Živi u Zagrebu od 1930. (Heinzelova 19), i vrlo je aktivna na izložbama Kluba likovnih umjetnica od njegova osnutka do zadnje izložbe Kluba u Osijeku 1940. Kritika je isticala njezinu izvrsnu slikarsku fakturu (J. Miše, I. Šrepel).

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić