Anka Bestall
21.11.1861. g., Petrinja
16.04.1946. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kod Vlahe Bukovca.
Učiteljska škola u samostanu milosrdnica u Zagrebu, 1883.-1892. Tečajevi za slikarstvo i keramiku u Obrtnoj školi kod N. Mašića. Akademie der bildenden Kunste u Muenchenu, 1900.-1906.
BIOGRAFIJA: Prvo je učiteljica crtanja u Obrtnoj školi, a od 5.09.1908. u Višoj djevojačkoj školi u Zagrebu, gdje se isticala kao likovni pedagog sve do umirovljenja. Među njenim istaknutim učenicama bila je i kasnije poznata slikarica Anka Krizmanić. Već kod njene prve izložbe 1900. ističu je kao "prvu hrvatsku slikaricu koja je proizašla iz hrvatske škole". U Leipzigu je 1914. za grafičke radove dobila zlatnu medalju.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić