Lucie Buhmeister - Kučera
16.10.1890. g., Dorpat (Tartu, Estonija)
26.08.1930. g., Pariz


Obrazovanje:

Kod Kardovskog (Moskva, 1912.-1915.)
Umjetnička škola u Rigi (1907-1912) Akademija lijepih umjetnosti u Petrogradu.
BIOGRAFIJA: Baltička Njemica je u Hrvatsku dospjela 1923. udajom za Vlaha Kučeru, sina slavnog hrvatskog astronoma Otona Kučere. Studij slikarstva započela je u Rigi (Letonija) pod vodstvom Wilhelma Purvita (sljedbenika slavnog Lerrithana) i Jeana Rosenthala. U Rigi je 1912. sa velikim uspjehom imala svoju prvu samostalnu izložbu. Iste godine odlazi u Petrograd. S naizmjeničnim boravcima u Moskvi, ukupno ondje provodi 3 godine, najviše u ateljeu slikara Kardovskog, a slijedi slikara Sjerova. 1913. U Rigi izlaže opet 1913.god., a dobiva 1. nagradu (2.000 zlatnih rubalja) za portret "Moja baka" (slika se danas nalazi u Hrvatskom povijesnom muzeju). Treći put izlaže u Petrogradu na poziv grupe "Tovaričestvo Peredvižnjikov" gdje je uz slikare I. Rjepina i A. Makovskog izričito zapažena. Od 1916. do 1921. živi u Dorpatu i priređuje četiri samostalne izložbe. 1922. god. odlazi u Munchen, pa Dresden, gdje 1923. upoznaje Vlaha Kučeru i stupa s njim u brak. Od 1925. sa mužem živi u Šibeniku, a već u veljači 1926. priređuje prvu samostalnu izložbu u Zagrebu. (Dobiva izvrsne kritike ondašnjih autoriteta, Ljube Babića, dr. F. Deaka, Ise Kršnjavija , Petra Knolla.) 1927. s nastom Rojc izlaže u "The Womens International Club" u Londonu. 1928. i 1929. sudjeluje na izložbama Kluba likovnih umjetnica i na izložbi "Cvijete Zuzorić" u Beogradu. U četrdesetoj godini žitova shrvala ju je tuberkuloza. Otišla je umrijeti u Pariz. Urnu s njezinim pepelom čuva glasovito pariško groblje Pere Lachaise. Kolegice iz Kluba likovnih umjetnica su je u znak sjećanja u Zagrebu posmrtno uvrstile u svoju izložbu Kluba 1930.godine.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić