Dora Car
5.08.1889. g., Zagreb
1964. g., Zagreb


Obrazovanje:

Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (1909.-1913.).
BIOGRAFIJA: Hrvatski biografski leksikon pokazuje koliko je poteklo znanstvenika, književnika i umjetnika iz te primorske loze od ilirizma do danas. Dora je kćerka sveučilišnog profesora zoologije (suosnivača i predsjednika Hrvátskog prirodoslovnog društva) i Minke pl. Novak, a sestra Bogumila Cara (najznačajnijeg predstavnika hrvatskog slikarstva art-decoa). Za razliku od burnog života svog brata, Dora je svoj životni vijek provela samozatajno kao predani likovni pedagog u Ženskom liceju, a zatim u Drugoj ženskoj realnoj gimnaziji do umirovljenja 1942.godine. Iako je-s obzirom na akvarel- stručnjaci poput akademika Matka Peića stavljaju uz bok najznačajnijih hrvatskih akvarelista, njezina prva samostalna izložba organizirana je tek posthumno i to 33 godine nakon njezine smrti (1977.god.- iz donacije dr. Josipa Kovačića Gradu Zagrebu.).

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić