Fany Daubachy
10.03.1832. g., Zagreb
1882. g., Brod na Savi


Obrazovanje:

Thugut Heinrich ( Zagreb do 1848.), Dragutin Stark (Zagreb od 1849.), Remy van Haanen (Zagreb), Ivan Zasche (Zagreb).
BIOGRAFIJA: Iz godine rođenja se vidi da je najstarija među slikaricama iz Donacije. Kao što 1975. o ovoj autorici reče dr. Anka Simić Bulat (istaknuta povjesničarka umjetnosti, najznačajnija za poznavanje života i djela ove slikarice) Fanny se rodila i mladost provela u najljepšem predjelu Zagreba u Visokoj ulici s pogledom na šumu Tuškanac. Otac, protomedicus Hrvatske i Slavonije, cijeneći umjetničku nadarenost, omogućuje svom šestom djetetu pouku kod vrsnih slikara koji su se tada nalazili u Zagrebu. Već sa trinaest godina bila je sposobna izraditi litografiju. Na Silvestrovo 1849. upoznala je mladog političara Andriju Torkvat Brlića (1826.-1868.). Vjenčat će se tek dvanaest godina kasnije i imat će troje djece. Fanikin sin Vatroslav postat će 1892. suprug Ivane Mažuranić, buduće slavne hrvatske književnice Ivane Brlić Mažuranić. Fanikin prvi suprug umro je s 42 godine. Četiri godine nakon njegove smrti Fanika se preudala za njegova brata Ignjata. Ali ni ona sama nije doživjela starost. Iz godina vjenčanja Vatroslava i Ivane vidljivo je da Ivana u kući Brlićevih u Slavonskom brodu više nije zatekla svoju talentiranu svekrvu slikaricu, ali da joj se divila, vidi se po tome što je njezinu slikarsku ostavštinu brižno sredila i čuvala, a tu brigu je Ivana prenijela i na svoje potomke sve do Domovinskog rata kad je zbirka Brlić raspršena pa time i opus Fanny Daubachy.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić