Cata Dujšin Ribar
1897. g., Trogir
, Zagreb


Obrazovanje:

Kod Emanuela Vidovića (Split 1915.); kod Vladimira Becića ( Zagreb, 1924-1925.)
Kraljevska viša škola za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (od 1917.-1921).
BIOGRAFIJA: Djetinjstvo provodi u Kotoru, gdje završava tri razreda Trgovačke akademije, a u Zagrebu nastavlja umjetničko školovanje. Za glumca Dubravka Dujšina ( 1894-1947) udaje se 1920.god. Uzdržava se restauriranjem slika. 1952. se udaje za političara Ivana Ribara. Svoj stan u Demetrovoj 3 poklonila je 1969.god. gradu Zagrebu ( s bibliotekom, obiteljskom zbirkom, i vlastitim radovima), a 1978. rodnom Trogiru svoja djela od kojih je u Muzeju grada Trogira formirana Galerija Cate Dujšin Ribar. Kao književnica izdala je i zbirke pjesama: Rastanci bez rastanka, 1971.,Iz kamene jeke 1975., (s poemom "Noć tamna je moja" koju je napisala 1960.) , i Lirika, 1983. U hrvatskoj kulturi i javnom životu bila ja prisutna gotovo cijelo stoljeće.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić