Mira Klobučar
28.07.1888. g., Zagreb
10.07.1956. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kod Schmidt-Wahner u Beču, 1939.
Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (1908-1912), School of Art, (London, 1930.).
BIOGRAFIJA: Kćerka je poznatog zagrebačkog graditelja Hermana Ehrlicha (Našice, 1836.,Zagreb 1895.) i Marije r. Eisner (najstarije kćerke zagrebačkog rabina). Nakon smrti oca, kao razmaženu bogatu ljepoticu, majka ju je poslala na školovanje u Sacre Coeur u Beču. Prvo se udala za mađarskog činovnika Lackmera, ali se rastala nakon prvog svjetskog rata, i udala za pomorskog oficira Viktora Klobučara, s kojim je živjela na Tuškancu, u vili koju je projektirao njezin brat, poznati arhitekt Hugo Ehrlich, te u vili na Sušaku. Iako je imala dugotrajno umjetničko školovanje, opus joj je malen, jer je slikala samo u trenucima osobite inspiracije. Ipak je izlagala kao članica Kluba likovnih umjetnica (1933.-1940.) i kao članica ULUH-a (1947.-1948.). Bila je zastupljena i na izložbi Pola vijeka hrvatske umjetnoti (1938). Iz umjetničke obitelji Ehrlich, kao slikarica će mnogo veći opus stvoriti Marta, kćerka Mirina brata Ernsta.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić