Flora Jakšić
1856. g., Dubrovnik
1943. g., Dubrovnik


Obrazovanje:

Vlaho Bukovac, (Dubrovnik,1902.) Dome Suhor, Marko Rašica, (Dubrovnik), Alfons Mucha, 1911.
BIOGRAFIJA: Nakon udaje za pomorskog kapetana Pera Jakšića iz Lapada, rano je ostala imućnom udovicom bez djece. Živeći kao skromna vegetarijanka, kojoj je jedina strast slikanje, postala je poznata kao dobrotvorka, i to ne samo siromašnim pojedincima. Oporučno je odredila da se Vila Flora u lapadskoj uvali ostavi umjetnicima za izložbe i odmor, a veću kuću s vrtom župnom uredu na Mihajlu. Život je završila tragičnom smrću. U svibnju 1943. na putu za Lapad, pregazio ju je motocikl talijanske soldateske. ( Bila je teta slikara Frana Šimunovića.).

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić