Ana Jerković - Papp
25.12.1894. g., Stari Mikanovci kod Vinkovaca
8.08.1975. g., Zagreb


Obrazovanje:

Beč, Pariz.
Privremena viša škola za umjetnost i obrt (Zagreb 1918./19.).
BIOGRAFIJA: Među slikaricama Slavonkama rođenima u 19.st.-uz Štefanu Klaić -najistaknutija je talentom, tridesetak godina mlađa, Ana Jerković. Kao i njezin suprug slikar Petar Papp ( s kojim se je vjenčala 1.11.1919.) na zagrebačkoj umjetničkoj školi nije izdržala do diplome - već je - nakon početnih pouka kod Čikoša i Becića - studij slikarstva nastavila u Beču i Parizu. Ona i njezin Petar su primjer vjernog slikarskog para, pa životna putanja jednog vrijedi i za drugog u dobru i zlu. Nakon obrazovnog lutanja po europskim gradovima, vrativši se kući, rade kao likovni pedagozi u Iloku, Karlovcu i Zagrebu. Objavljuju karikature u "Koprivama" s tom razlikom što se Ana više angažirala prilozima i ilustracijama za djecu. Mnogo putuju Francuskom (1930.), Španjolskom (1935.), Italijom (1937.), Ukrajinom (poslije 1945.). Petar je umro dvije godine prije nje. Oboje su pokopani na Mirogoju.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić