Štefana Klaić - Hribar
1863. g., Garčin kod Slavonskog Broda
17.08.1941. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kunstschule fur Frauen und Madchen, Beč.
BIOGRAFIJA: Rod slavonskih Klaića iz Garčina je tijekom 19.st. dao nekoliko znamenitih Hrvata u prosvjeti (Franjo Klaić), na političkom (slikaričin otac podban Marko Klaić) i znanstvenom polju ( povjesničar Vjekoslav Klaić) a Štefana K laić je svjedok umjetničkih gena te familije ( koji će se u obiteljskim odvojcima nastavljati do Štefanine rođakinje suvremene hrvatske slikarice Đurđene Zaluški). Kao imućni slavonski posjednici, roditelji su svojoj jedinici Štefani- kad se udavala - za miraz sagradili kuću u Zagrebu (Jurjevska 61). Udala se za Franju Hribara koji je imao dućan papirnate konfekcije u Beču. Suprug joj je rano umro. Ostala je sa dva sina od kojih je mlađi rano umro, a stariji Stjepan (1889-1965) postao istaknuti arhitekt-urbanist za grad Zagreb. U sačuvanom Štefaninu opusu posebno se ističu mali akvareli koje je izrađivala na formatu razglednica pretačući u njih svu svoju majčinsku brigu i ljubav šaljući ih Štefanu dok je studirao u Dresdenu i bio vojnik za vrijeme Prvog svjetskog rata. Na Mirogoju u arkadama je grobnica Klaić-Hribar. Štefaninog imena nigdje nema, jer joj se snaha - cijeli život ljubomorna na nju - osvetila poslije smrti tako da je izbrisala spomen na nju.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić