Sofija Omčikus
1890. g., Sv. Rok u Lici
1965. g., Rim


Obrazovanje:

Kod Ljube Babića,( Zagreb, 1915.), Kod Zlatka Šulentića,( Zagreb). Privatni studij u Firenci,(1926.)
Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt, (Zagreb, 1916./17.).
BIOGRAFIJA: S roditeljima je živjela na posjedu u selu Medak, u Lici. Bila je hendikepirana osoba. Bolesno zazire od javnosti i ostaje potpuno nepoznata sve dok na uporni poziv prijatelja obitelji Omčikus, slikara Zlatka Šulentića, nije pristala sudjelovati na izložbi "Pola vijeka hrvatske umjetnosti" , nakon čega doživljava priznanje. Jedno joj ulje "Lička krajna" ulazi u Modernu galeriju u Zagrebu. Poslije toga izlaže s Ankom Krizmanić u Gospiću (Gospodarska škola, veljača,1940.) i Splitu (Salon Galić, travnja, 1940.). Glavnina opusa Sofije Omčikus nestala je u požaru kad je za vrijeme drugog svjetskog rata zapaljena kuća Omčikusovih u selu Medak. Ona sama je pobjegla u Italiju gdje je ostala živjeti do smrti.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić