Zdenka Pexidr - Srića
1886. g., Novi Vinodolski
1972. g., Zagreb


Obrazovanje:

Slikarski tečaj Csikoša i Crnčića (Zagreb oko 1906.).
Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt (od 1907.) Akademija u Munchenu (1910.-1912.).
BIOGRAFIJA: Kćerka gimnazijskog ravnatelja Gustava Pexidra (1859.-1931) i bogate novljanske patricijke Mice (Marije) Srića (nekad plemenita obitelj Fortuna). Na Akademiji u Munchenu (1910.) upoznala je kolegu studenta slikarstva Erica Maxa Siegera od njemačke kneževske obitelji Hohenlohe Bartenstein koji je- sa svojom sestrom - bio suvlasnik dvorca Gotzenburg u mjestu Mockmuhl. Dvorac je slavan po davnom vlasniku Gotzu von Berlichingenu (1480.-1562.) čuvenom njemačkom "vitezu željezne ruke". Udavši se za Erika (31.01.1914.) Zdenka je postala snaha tog dvorca, ali nije dugo izdržala u srednjovjekovnom ambijentu. Nakon što je 1918. u Novom Vinodolu rodila kćerku, nije se više htjela vratiti u dvorac ( a Erick je- prema saznanju u obitelji poginuo u skloništu dvorca za vrijeme bombardiranja krajem drugog svjetskog rata). Drugi puta se - kao udovica - udala za publicistu i diplomata Pavla Ostovića, velikog prijatelja kipara Ivana Meštrovića. Fascinantna je ljudska ali i umjetnička biografija ove slikarice, koja se osobito istakla u tehnici akvarela i to motivima intimnog života ljudi u kući, osobito djece, te kao crtač ljudskog i životinjskog tijela. Prva hrvatska knjiga autora Koste Strajnića (Zagreb 1916) o fenomenu žene i umjetnosti razmatra slikarstvo Zdenke Pexidr i kiparice i plaketarke Ive Simonović.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić