Zora Preradović
1867. g., Arad (Rumunjska)
1927. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kod Marije Egner (Beč).
Kunstschule fur Frauen und Madchen (Beč).
BIOGRAFIJA: Kćerka je poznatog hrvatskog pjesnika i generala Petra Preradovića. Oca je izgubila u petoj godini. Majka Ema r. Regnar, rođena Bečanka, omogućila joj je da se nakon Umjetničke škole za žene i djevojke usavršava kod više dobrih majstora u Beču, od kojih je najpoznatija bila Marija Egner. Zatim je tri sezone provela u slikarskoj koloniji u Dachauu kod Munchena. Za to vrijeme je izlagala u bečkom Kunstlerhausu, Salzburgu i Pragu. Dugo je živjela u Beču i tek se 1918. preselila u Zagreb, gdje je otvorila privatnu slikarsku školu. Koliko su njezine "Mrtve prirode" osobito s motivima cvijeća u Zagrebu tih godina postale popularne ( i komercijalne) vidi se po tome što je Salon Ullrich od 1918. svake godine na Božić ( pa i posmrtno- 1927.) držao izložbu Zore Preradović.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić