Slava Raškaj
1877. g., Ozalj
1906. g., Stenjevec kraj Zagreba


Obrazovanje:

Kod Bele Čikoš Sesije , (Zagreb, 1896.-1899.).
BIOGRAFIJA: Gluhonijema od rođenja, školovala se u Zavodu za gluhonijeme u Beču (1885.-1893.) gdje dobiva prve zasade likovnog obrazovanja. Osobito se usavršila u slikanju vinjeta. Iz Beča se vraća u Ozalj, gdje joj u razvoju talenta želi pomoći mjesni učitelj Ivan Muha Otoić koji je odvodi u Zagreb i postiže da je od 1896. privatna učenica istaknutog hrvatskog slikara Bele Čikoša Sesije. On je uvodi u Društvo hrvatskih umjetnika. Slava se 1899. vraća u Ozalj a iste godine boravi i u Zlataru, svraća u kuriju obitelji Car, gdje susreće dječaka, budućeg slikara Bogumila Cara. U Orahovici boravi 1900. kod sestre Paule koja tamo služi kao učiteljica. Od 1901. javljaju se znakovi duševne bolesti. Slikajući pejzaž kao samu sebe, u slike unosi demonske motive iz najdubljih slojeva podsvijesti. Još se nije našao povjesničar umjetnosti koji bi se upustio avanturu da kasna djela Slave Raškaj razmatra i interpretira s ezoterične strane, tj. po korelacijama iracionalno-tajanstvenih sfera i njezina genija. Umrla je u Državnom zavodu za umobolne nakon što je u njemu proboravila 3 godine, 9 mjeseci i 11 dana.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić