Leopoldina Schimdt - Auer
1871. g., Beč
1963. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kunstgewerbeschule am Oesterreichische Museum fur Kunst und Industrie, (Beč).
BIOGRAFIJA: Bečanka koja se udala u Zagreb za slikara Roberta Auera. Od 1897. podučava u privatnoj umjetničkoj školi svog supruga Roberta. Bila je član Hrvatskog društva umjetnosti i član hrvatske sekcije "Lade" kao i Kluba likovnih umjetnica, s kojima je izlagala u Zagrebu 1928., 1930., 1932., 1933., 1935., 1936.; Ljubljani 1931., Osijeku., 1932., Sušaku 1932., i Dubrovniku 1937. Sudjeluje na izložbi Hrvatski likovni umjetnici, Zagreb, 1940.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić