Klema Švarc - Požgaj
1896. g., Zagreb
1982. g., Zagreb


Obrazovanje:

Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt (Zagreb, 1916.-1918.) Kraljevska viša škola za umjetnost i umjetni obrt (Zagreb, 1918.-1920.).
BIOGRAFIJA: Buduća najpoznatija hrvatska žena-karikaturist upisala se u umjetničku školu kao mlada zagrebačka dama, kćerka arhitekte koji je radio na izgradnji zagrebačkog HNK- Alberta Švarca. Upisala se kod solidnih majstora i likovnih pedagoga Crnčića i Čikoša da je vode put akademizma. Ali uskoro kao profesor dolazi Ljubo Babić koji je fascinira cinizmom prema svemu što je sladunjavo i dopadljivo, pa već u školi Klema počinje crtati kolege i profesore " s dodatkom ljute paprike". Još za studentskih dana 1919. veliki uspjeh i renome postiže izložbom svojih karikatura na savskom kupalištu, u prilici kad je Francek Gospodarić virovitoj rijeci Savi oteo stotog lošeg plivača i spasio ga od sigurne smrti utapanjem . Njezinom profesoru Babiću se izložba toliko svidjela da joj je slijedeću sam predložio u Salonu Ullrich. Nakon završetka studija, Klema se udaje za gospodina Blivajsa s kojim dobiva potomstvo, a potom se preudaje za istaknutog hrvatskog arhitekta Zvonimira Požgaja (1906.-1971.). Iako je u svijesti široke likovne publike u prvom redu briljirala kao karikaturistica, ne znači da- pošto je bila solidno školovana slikarica- u njezinu opusu nema izvrsnih pastela i uljanih slika s motivima od mrtve prirode do pejzaža.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić