Zoe Borelli
15.04.1888. g., Zadar
05.1980. g., Firenca


Obrazovanje:

Kod Bele Čikoša Sesije i Mencija Clementa Crnčića.
Ženski licej u Zagrebu (kod Marije Ettinger), Kunstschule fur Frauen u Beču (kod Tine Blau, L. Mihaleka, H. Tichyja), Accademia di Belle Arti u Rimu (kod G.A. Sartorija).
BIOGRAFIJA: Preci slikarice su normanskog porijekla. Jedna grana preko Italije dolazi u Dalmaciju, gdje polovinom 18. stoljeća dobivaju vranski feud i titulu "conte". Zoe je kćerka grofa Huga Horellija Vranskog i Eveline pl. Alačević. Njezino je djelovanje kao slikarice, za njezina života, pratila čitava hrvatska kulturna jvnost, osobito po karikaturama i studijamaa na temu dalmatinskih narodnih nošnji i običaja. (Dalmatinische Volkskunst, Split 1931.) kao i slikama na tekstilu. Autobiografija joj je ostala u rukopisu.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić