Anka Marojčić - Löwenthal
1853. g., Severin na Kupi
, Beč


Obrazovanje:

Akademija u Veneciji (Eugen von Blaas i Julius von Payer).
BIOGRAFIJA: Kći je poznatog generala Josipa Maroičića (1812.-1882.) i Agneze rođene Vranyczany-Dobrinović od Severina. Najviše se bavila religioznim slikarstvom, a djela joj se nalaze po samostanima i crkvama ("Mater Immaculata" u Plitvičkim Jezerima, "Isus na Maslinovoj gori" u Banjaluci). Izvrsno se izražavala i bakropisom. Kao rijetka žena, bila je član Hrvatskog društva umjetnosti.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić