Stefania Armano
28.08.1888. g., Zagreb
23.02.1978. g., Zagreb


Obrazovanje:

Privatna škola Ernesta Tomaševića u Zagrebu.
Učiteljska škola u samostanu milosrdnica u Zagrebu. Slikarski odjel Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt, upisala 1917./18.; nije apsolvirala.
BIOGRAFIJA: Rođena u obitelji imućnog zagrebačkog zlatara. Nakon završene učiteljske škole radi kao "namjestna učiteljica više pučke škole u Đakovu" od 1914. do 1916. Nakon likovne izobrazbe, na Privremenoj višoj školi i u privatnoj školi Ernesta Tomaševića, radi kao nastavnica crtanja na Građanskoj školi u Zagrebu sve do umirovljenja 1942.godine. Pošto je bila

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić