Anka Krizmanić
10.03.1896. g., Omilje kraj Zeline
02.11.1987. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kod Porzellanmalera Hansa Schmirlera (u Zagrebu od 1903.) Privatna škola Tomislava Krizmana ( Zagreb, 1910.-1913.)
Kunstgewerbeschule u Dresdenu (1913-1917).Stipendija francuske vlade omogućila joj je studijski boravak u Parizu 1929-1930.
BIOGRAFIJA: Romantično-dramatske epizode kao odrednice Krizmaničkina života započinju već prije njezina rođenja, nemalim- za ono vrijeme- skandalom koji je njezina majka priuštila svojoj obitelji. Pripadala je naime hrvatskom praplemstvu Gušića , a pobjegla je sa seoskim učiteljem Josipom Sivošem, za kojeg se, na užas obitelji, i udala, pa su joj se dvije kćeri - buduća slikarica Anka i mlađa Jelka prezivale Sivoš. Kad je Anki bilo pet godina, umro joj je otac. Ankinoj majci, kao udovici sa dvoje djece obitelj se smilovala pod uvjetom da mađarsko plebejsko prezime zamijeni prezimenom nekog od plemenitih predaka. I tako je od Anke Sivoš postala Anka Krizmanić. Njezin talenat zapažen je rano i njen tutor F.pl. Žigrović Pretočki se pobrinuo da od svoje sedme godine dobije stručnog učitelja slikanja. Razvila se u istaknutu hrvatsku slikaricu i grafičarku, stvorivši opus od preko 6.000 registriranih radova. Radila je kao crtač anatomskog i biološkog instituta Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1931.-1939. i 1946.-1951.).

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić