Marija Mihalić - Wolf
1889. g., Virovitica
1959. g., Zagreb


Obrazovanje:

Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu, 2 semestra Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
BIOGRAFIJA: Sa 14 godina odlazi iz Virovitice u Zagreb. Živi kod bake u Vlaškoj ulici. Na osnovnu školsku naobrazbu primila je i osnovnu muzičku naobrazbu koja ju je učinila poznavaocem i ljubiteljem muzike do kraja života. Po završetku studija 1912., dobiva "Svjedodžbu osposobnicu" za učiteljsku službu. Nakon još dva odslušana semestra na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1913. dobiva svjedodžbu da može učiti prostoručno risanje u svim razredima, a "geometričko" u nižim razredima srednjih škola. Radila je u Ženskom liceju, pa od 1921. sve do umirovljenja 1946 god. na I ženskoj realnoj gimnaziji u Zagrebu. Sa 26 godina (1915.) udala se za profesora matematike Hinka Wolfa. Uz brigu o troje djece i nastavnički rad, kojim je mnogim generacijama usadila ljubav za likovno izražavanje, nikada je nije napustila potreba za slikanjem, ali je najveći dio opusa stvorila do rođenja prvog djeteta 1916, te po umirovljenju.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić