Nevenka Đorđević - Tomašević
1899. g., Sannicolaul Mare (Rumunjska)
1975. g., Zagreb


Obrazovanje:

Kod Ljube Babića, (Zagreb, od 1915.) kod W.Jackela i Aleksandra Arhipenka, (Berlin, 1916.-1921.
Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu, 1916.-1921.
BIOGRAFIJA: Kao jedinica imućne obitelji zlatara, u rodnom mjestu u Rumunjskoj se školuje u klostru, tj. u petogodišnjoj višoj školi katoličkih opatica, u kojoj započinje likovno stvarati. Željna sistematskog likovnog školovanja, sa 16 godina dolazi u Zagreb. Nakon priprema kod Ljube Babića, od 1.10.1916. postaje redovita studentica Više škole. Nakon što ju je1921. apsolvirala, s budućim suprugom Ernestom Tomaševićem dvije godine boravi u Berlinu da bi dopunila slikarsko školovanje. Po povratku u Zagreb, od 1924. intenzivno se bavi keramikom pod vodstvom Hinka Juhna. Udaje se za Ernesta Tomaševića 1926. god. U prvim danima poslije Drugog svijetskog rata duboko je potresena viješću o načinu na koji joj je poginula majka. Naime kad su Sovjeti "oslobodioci proletarijata" došli u Veliki Mikloš, pohvatali su sve imućnije građane, među kojima je bila- tada već udovica- Nevenkina majka. Razvrstali su ih na jednoj livadi. Svaki kapitalist ispred sebe je morao iskopati jamu. Onda su prvu vrstu postrijeljali i u te jame su ih "buržuji" iz drugog reda zakopali. Posljedice te vijesti Nevenku su pratile sve do njene smrti od alcheimera.

 

 
Stefania Armano
Zenaida Bandur - Ercegović
Anka Bestall
Vjera Bojničić
Zoe Borelli
Lucie Buhmeister - Kučera
Dora Car
Fany Daubachy
Cata Dujšin Ribar
Nevenka Đorđević - Tomašević
Flora Jakšić
Ana Jerković - Papp
Štefana Klaić - Hribar
Mira Klobučar
Anka Krizmanić
Anka Marojčić - Löwenthal
Mira Mayr - Marochino
Marija Mihalić - Wolf
Vera Nikolić Podrinska
Sofija Omčikus
Ivka Orešković
Danica (Duna) Peklić - Peyer
Zdenka Pexidr - Srića
Zora Preradović
Slava Raškaj
Nasta Rojc
Leopoldina Schimdt - Auer
Mary Stiborski
Jelka Struppi Wolkensperg
Reska Šandor
Klema Švarc - Požgaj
Jelka Tomičić Schwarz - Slavić
Lina Virant-Crnčić